Αιτίες για ανδρική υπογονιμότητα

Είτε σε συνδυασμό με γυναικεία υπογονιμότητα, είτε αποκλειστικά, η ανδρικής αιτιολογίας υπογονιμότητα ευθύνεται για το 50% των υπογόνιμων ζευγαριών. Η αιτιολογία της σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι:

  • Κιρσοκήλη 12,3%
  • Ουρογεννητικές φλεγμονές 6,6%
  • Ανοσολογικοί παράγοντες 3,1%
  • Άλλες ανωμαλίες 3,0%
  • Επίκτητοι παράγοντες 2,6%
  • Συγγενείς ανωμαλίες 2,1%
  • Σεξουαλικοί παράγοντες 1,7%
  • Ενδοκρινικές ανωμαλίες 0,6%
  • Ιδιοπαθές σύνδρομο ΟΑΤ 75,1%

(ΟΑΤ = Ολιγο-Ασθενο-Τερατοσπερμία)

 

  • 1