Διαταραχές σπερματοζωαρίων

Ποιες Διαταραχές εμφανίζουν τα σπερματοζωάρια στη λειτουργία τους;

 

Α. Υπογονιμότητα ανοσολογικής αιτιολογίας

Τα σπερματοζωάρια προκαλούν ανοσολογική αντίδραση όταν έρθουν σε επαφή με τους ανοσοποιητικούς μηχανισμούς του οργανισμού. Ανάλογα με την συγκέντρωση των αντισωμάτων και την θέση των αντιγόνων των σπερματοζωαρίων μπορεί να έχουμε συγκολλήσεις, κυτταροτοξικές αντιδράσεις ή άλλες αλληλεπιδράσεις, όπως αδυναμία διόδου διαμέσου της τραχηλικής βλέννης και αδυναμία διείσδυσης στη διαφανή ζώνη του ωαρίου.

Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία της υπογονιμότητας ανοσολογικής αιτιολογίας. Στη μία περίπτωση οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να κατασταλεί ο ανοσολογικός μηχανισμός του άνδρα ώστε τα σπερματοζωάρια να μην καλύπτονται με αντισώματα. Στην άλλη προσέγγιση, σπερματοζωάρια που έχουν ληφθεί από τον ασθενή υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία ώστε να καθαριστούν κατά το δυνατόν από τα συνδεδεμένα σε αυτά αντισώματα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων αποτέλεσμα επιτυγχάνεται σε ασθενείς με φυσιολογικό αριθμό σπερματοζωαρίων και σε αυτό παίζει ρόλο και το ότι η ανοσοκατασταλτική αγωγή δεν είναι άμοιρη συνεπειών και η κατεργασία των σπερματοζωαρίων όχι πάντοτε επιτυχημένη. Η IVF με ICSI είναι η τελική λύση που προτείνεται για αυτούς τους ασθενείς.

 

Β. Δομικές ανωμαλίες των σπερματοζωαρίων

Με την βοήθεια του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν βλάβες στις δομές του σπερματοζωαρίου όπως στα μικροϊνίδια, στους μικροσωληνίσκους και στα σπερματικά μιτοχόνδρια αν και οι πιο κοινές βλάβες είναι στην ουρά του σπερματοζωαρίου. Διαταραχές στο σχήμα της κεφαλής, όπως στρογγυλοσπερμία συνδυάζονται με έλλειψη του ακροσώματος και του κυτταροσκελετού ή διαταραχές στον αυχένα του σπερματοζωαρίου.

Για όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις δομικών ανωμαλιών δεν υπάρχει αιτιολογική θεραπεία. Η IVF με ICSI μπορούν να χρησιμοποιηθούν όμως υπάρχει πιθανότητα γενετικής βλάβης και συνεπώς μετάδοσης της εκάστοτε διαταραχής.

  • 1