Δημοσιεύσεις

Λεπτομερές βιογραφικό στον επιστημονικό ιστότοπο ResearchGate

 

Ερευνητικό έργο

6 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ελεγχόμενα απο επιστημονική επιτροπή (peer review)

Παρουσιάσεις 15 εργασιών σε Ελληνικά Συνέδρια και 12 σε Διεθνή.

6 αναρτημένες ανακοινώσεις σε Ελληνικά συνέδρια και 5 σε Διεθνή.

Παρουσίαση 3 Video σε Ελληνικά συνέδρια  και 1 σε Διεθνές

Συμμετοχή σε 2 Στρογγυλές τράπεζες συνεδρίων.

 

 

Δημοσιεύσεις

Ελληνικές

 

Συγκριτική αξιολόγηση της οπισθοπεριτοναϊκής και της υποβουβωνικής απολίνωσης των σπερματικών φλεβών σε υπογόνιμους άνδρες με κιρσοκήλη: Μια προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη.

Ν. Κολιάκος,  Κ. Χατζημουρατίδης, Αικ. Παπαδημητρίου, Δ. Χατζηχρήστου

Δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Ουρολογία

 

Η μερική νεφρεκτομή στην αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού.

Κ. Χατζημουρατίδης, Κ. Βακαλίδης, Α. Γιακουμέλος, Ν. Κολιάκος, Δ. Χατζηχρήστου, Ε. Ιωαννίδης.

Ελληνική Ουρολογία, Τόμος 17, τεύχος 3 σελ.293-301

 

Κοκκιώματα του πέους μετά υποδόρια έγχυση βαζελίνης: διλήμματα αντιμετώπισης.

Κ. Χατζημουρατίδης, Ν. Κολιάκος, Α. Γιακουμέλος, Κ Μωυσίδης, Ε. Ιωαννίδης, Δ. Χατζηχρήστου

Ελληνική Ουρολογία, Τόμος 17, τεύχος 2 σελ.177-184

 

Η χρήση των αυτόματων συρραπτικών εργαλείων στη δημιουργία ορθότοπης νεοκύστης μετά κυστεκτομή.

Κ. Χατζημουρατίδης, Ν. Κολιάκος, Α. Γιακουμέλος, Α. Μπέκος, Κ. Βακαλίδης, Δ. Χατζηχρήστου, Ε. Ιωαννίδης

Ελληνική Ουρολογία, Τόμος 17, τεύχος 1 σελ.53-60

 

Διεθνείς

 

Inhibin B and anti-Müllerian hormone in spermatic vein of subfertile men with varicocele.

Dimitrios Ch Goulis, Gesthimani Mintziori, Nikolaos Koliakos, Dimitrios Hatzichristou,Ioannis Papadimas, Konstantinos Hatzimouratidis, Dimitrios G Goulis

Δημοσιεύθηκε στο   Reproductive Sciences 02/2011 18 (6) :551-5

 

Posterior and anterior fixation of the urethra during robotic prostatectomy improves early continence rates.

Nikolaos Koliakos, Alexandre Mottrie, Nicolo Buffi, Geert DeNaeyer, Pieter Willemsen, Etienne Fonteyne

Δημοσιεύτηκε στο Scandinavian  Journal of Urology and Nephrology 2010 Feb;44(1):5-10

 

Surgery illustrated--Surgical Atlas. Robotic radical cystectomy in the male.

Buffi N, Mottrie A, Lughezzani G, Koliakos N, Schatteman P, Carpentier P, Fonteyne E.

Δημοσιεύτηκε στο British Journal of Urology International Volume 5 Number 104 Sep 2009

 

Tumor enucleoresection in robot-assisted partial nephrectomy.

Alexandre Mottrie, Nikolaos Koliakos, Geert DeNaeyer, Pieter Willemsen, Nicolo Buffi, Peter Schatteman and Etienne Fonteyne

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Robotic Surgery, Volume 3, Number 2 / June, 2009

 

Failure of a robotic arm during da Vinci prostatectomy: a case report.

Nikolaos Koliakos, Geert Denaeyer, Pieter Willemsen, Peter Schatteman and Alexander Mottrie

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Robotic Surgery, Volume 2, Number 2 / July, 2008

 

Removal of a detached head of the Brooks dilator from the corpora cavernosa during penile prosthesis implantation.

Konstantinos Hatzimouratidis, Nikolaos Koliakos, Ioannis Koutsogiannis, Kyriakos Moysidis, Alexandros Giakoumelos, Dimitrios Hatzichristou

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Sexual Medicine, Vol 4 n. 4 Part II, p.1179-1181

 

Abstracts που δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά

 

Robot-assisted laparoscopic partial nephrectomy.

Mottrie A., Koliakos N., De Naeyer G., Willemsen P., Carpentier P., Schatteman P., Fonteyne E

Δημοσιεύτηκε στο European Urology Supplements, 2008; 7 (3) p337

 

Robot-assisted laparoscopic colpopromontofixation.

P. Schatteman, N. Koliakos, A. Mottrie, G. De Naeyer, P. Willemsen, P. Carpentier, E. Fonteyne

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Robotic Surgery, Volume 2, Number 2 / July, 2008

 

Robot-assisted laparoscopic partial nefrectomy: evaluation of an initial series of 17 patients.

De Naeyer G, Koliakos N, Willemsen P, Schatteman P, Carpentier P, Fonteyne E, Mottrie A

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Robotic Surgery, Volume 2, Number 2 / July, 2008

 

Management of acute urinary retention by a trial of single emptying catheterization and α-Blocker administration.

Zoumbos I., Koliakos N., Pavlou K., Hatzichristou D., Katsikas V.

Δημοσιεύτηκε στο European Urology Meetings, Vol. 1, No 2, p.8